امروز دوشنبه 02 خرداد 1401 dlfile.cloob24.com
0

دراین پروژه پاورپوینت ساختمان ها با مصالح بنایی، اتصالات و اشکالات اجرایی در 62 اسلاید کاربردی

اجرای پی کنی همراه با تصاویر:

اجرای صحیح شناژ تحتانی و انتظار های ستون همراه با تصاویر:

اجرای دیوار چینی به صورت کله و راسته همراه با تصاویر:

شناژ تحتانی و میلگردهای انتظار همراه با تصاویر:

اجرای شناژ قائم در دو نقطه مختلف دیوار همراه با تصاویر:

عایق کاری دیوار جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت همراه با تصاویر:

نگه داشتن آب بر روی سقف بعد از اجرای سقف جهت سفت شدن بتن همراه با تصاویر:

اجرای نعل در گاه به وسیله نبشی همراه با شکل:

اجرای نما کاری که بوسیله داربست و الوار همراه با تصاویر:

دیوار چینی به صورت کله و راسته همراه با تصاویر:پ

اجرای کامل کلاف ها همراه با تصاویر:

سقت کاری ساختمان با مصالح بنایی طبقه همراه با تصاویر:

عدم رعایت حداکثر سطح باز شوها همراه با تصاویر:

ترک برشی یا ضربدری در دیوار در اثر زلزله همراه با شکل:

تصویر عدم رعایت حداقل موارد آیین نامه در جهت کلاف بتنی و ارتفاع دیوارها:

تصویر آجر سوراخدار جهت استفاده در دیوار چینی:

تصویر اتصال نا مناسب دیوار و کلاف قایم و نیز ادامه نیافتن کلاف قائم:

تصویر کار گذاری میلگرد عصایی در محل اتصال دو دیوار برای اتصال بهتر:

تصویر اجرای نا مناسب سنگ چینی و استفاده از آن در زیر فنداسیون:

تصویر بتن ریزی نامرغوب کلاف قائم:

تصویر اجرا نشدن صحیح شناژ مخفی ک

تصویر انهدام خرپشته و ریختن آن:پ

تصویر عدم اتصال کافی دیور با کلاف افقی و عدم اجرای کلاف عمودی و در نتیجه خرابی بر اثر زلزله:

تصویر قرار گرفتن نا صحیح شبکه آرماتور درون قالب و عدم رعایت پوشش بتن:

تصویر استفاده از خاموت با میلگرد ساده در کلاف بتنی و نیز عدم رعایت طول مهاری در محل اتصال کلاف افقی و قائم:

تصویر عدم رعایت طول وصله میلگردهای طولی:

تصویر اجرای دیوار بار بر بر روی تیر وکلاف طره ای:

تصویر جدا شدن نما از دیوار باربر:

تصویر جدا شدن کلاف قائم از دیوار در اثر زلزله و عدم رعایت فاصله خاموت

تصویر ریختن نمای سنگی بعد از زلزله:

تصویر عدم رعایت حد اقل شیب در کلاف مورب:

تصویر استفاده از کلاف مورب در فنداسیون با اختلاف سطح:

تصویر عدم یکپارچگی سقف طاق ضربی و رفتار غیر یکنواخت در زلزله:

تصویر عدم استفاده از کلاف در تقاطع دیوارها:

تصویر بتن ریزی بسیار نامرغوب و رعایت نشدن فاصله خاموت ها:

تصویر نبود پوشش کافی برای آرماتورها و عدم استفاده از خاموت در محل اتصال:

تصویر وجود ناهمگنی در شناژ مخفی:

تصویر در یک امتداد نبودن کلاف افقی و بتن ریزی نا مناسب:

تصویر در یک امتداد نبودن ستون قبل و بعد از وارد شدن تیر به آن:

تصویر عدم اجرای کلاف افقی در زیر سقف و اجرای نا صحیح دیوارچینی:

تصویر عدم استفاده از میل گرد در شناژ افقی بالای دیوار ک

تصویر عدم رعایت فاصله خاموت و استفاده از میلگرد ساده در کلاف:

تصویر عدم اجرای شناژ تحتانی و همچنین دیوار چینی بعد از اجرای ستون:

تصویر عدم رعایت فاصله بین میلگردها در میل گرد های انتظار:

تصویر ایجاد ترک در محل تکیه گاه:

تصویر شکستن بتن های ستون جهت جوش به آرماتور:

تصویر استفاده از هر گونه مصالح متفاوت در دیوار چینی:

تصویر بتن ریزی نا مرغوب و عدم پوشش کافی:

تصویر شکست بتن و ترک دیوار در اثر زلزله:

تصویر قرار گیری تیر آهن روی شناژ جهت کنسول که توسط نبشی در جلو مهار می شود:

تصویر عدم اتصال کافی بین دیوار و کلاف قائم و در نتیجه جدا شدن از همدیگر:

تصویر آجرهای سوراخدار جهت استفاده در دیوار چینی:

تصویر خارج شدن میلگرد های انتظار از مسیر قائم:

تصویر اجرای صحیح شناژ تحتانی و انتظار های ستون:

تصویر بیرون بودن انتهای میلگرد کنسول از بتن و در محل تکیه گاه بتن به طور مطلوب ویبره نشده:

اجرای کف سازی و نما کاری به همراه تصاویر:

تصویر ریخته شدن دوغاب سیمان بر روی دیوار ها مطلبق با آیین نامه:

تصویر اتصال نا مطلوب در محل تقاطع دو کلاف:


خرید و دانلود | 18,000 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com