امروز دوشنبه 02 خرداد 1401 dlfile.cloob24.com
0

چکیده

فصل اول

معرفی

معرفی

مقدمه

شرح و بیان مساله

اهمیت وضرورت و اهداف تحقیق

سئوالات و فرضیه های تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم تحقیق

فصل دوم

ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق

معماری سرویس گرا

سرویس چیست؟

انواع سرویس

معماری سرویس گرا چیست؟

اجزاء معماری سرویس گرا

مفاهیم مهم سرویس گرایی

چگونه سرویسها منطق را محصور می کنند؟

چگونه سرویسها از وجود یکدیگر مطلع می شوند؟

چگونه سرویسها با هم ارتباط برقرار می کنند؟

چگونه سرویسها طراحی می شوند؟

توصیفات سرویسها

فراداده ها و قرارداد سرویس

تبلیغ توصیف و کشف سرویس

محل ثبت

همنوا سازی و همخوانی

اصول و مشخصه های معماری سرویس گرا

سرویسها دارای واسط (قرارداد) و خط مشی های خوش تعریف اند

سرویسها معمولاً یک دامنه یا وظیفه کاری را نمایش می دهند

سرویسها دارای طراحی پیمانه ای هستند

سرویسها دارای اتصال سست اند

سرویسها قابل کشف اند

محل سرویسها برای سرویس گیرندگان نا پیدا است

سرویسها مستقل از روش انتقال هستند

سرویسها مستقل از سکو هستند

سرویسها قابل استفاده مجدد هستند

سرویسها قابل ترکیب اند

سرویسها دارای استقلال داخلی اند

سرویسها بی حالتند

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات چیست؟

چرا امنیت اطلاعات مورد نیاز است؟

مدل سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

مدل PDCA به کار برده مطابق فرآیندهای ISMS

قلمرو

تعاریف و قراردادها

امنیت اطلاعاتی

ارزیابی ریسک

مدیریت ریسک

سیاست گذاری امنیتی

سیاست گذاری امنیت اطلاعاتی

مستندات سیاست گذاری امنیتی

امنیت سازمانی

زیر ساخت امنیت اطلاعاتی

طبقه بندی و کنترل دارائی ها

موجودی دارایی ها

طبقه بندی اطلاعات

دستورالعمل های طبقه بندی اطلاعات

امنیت فیزیکی و محیطی

محیط های امن

فضای امن فیزیکی

مدیریت ارتباط و عملیات

مستند سازی رویه ها

کنترل تغییرات

کنترل دسترسی

سیاست گذاری و نیازهای سازمانی

قواعد کنترل دسترسی

نکات قابل توجه در ممیزی سیستم

مکانیزم های کنترلی ممیزی سیستم

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل

ضریب آلفای کرونباخ

جامعه آماری و مشخصات آن

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

تحلیل

وزن بندی شاخص ها براساس اهداف کنترلی و کنترلها

راهکارهای امنیتی

فصل پنچم

ارزیابی

ارزیابی

هدف از ارزیابی

تعریف متریک:

تحلیل و طراحی سرویس

مراحل تحلیل مدلهای سرویسگرا

طراحی مدل سرویسگرای تحلیلی

معیارهای ازریابی سرویسها در سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات بر پایه سرویسگرایی

قابلیت استفاده مجدد:

قرارداد رسمی برای تعامل

اتصال سست سرویس ها

پنهان سازی پیاده سازی داخلی

قابلیت ترکیب پذیری

خود مختاری سرویس ها

بی وضعیت سرویس ها

قابلیت شناسایی و کشف

بررسی فاکتور دانه بندی سرویس ها

انعطاف پذیری:

کارایی

پیچیدگی

فصل ششم

نتیجه گیری

نتیجه گیری وپیشنهادها

مقدمه

نتیجه‌گیری

محدودیت‌هاومشکلات

پیشنهادات

منابع

مراجع:


خرید و دانلود | 20,000 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com