امروز دوشنبه 02 خرداد 1401 dlfile.cloob24.com
0

فهرست

چکیده: ‌و

مقدمه:

سؤال اصلی تحقیق:

سؤال های فرعی تحقیق:

فرضیه:

پیشینه و ضرورت تحقیق:

روش تحقیق:

سازمان دهی تحقیق:

فصل اول

مفهوم حقوق بشر و ویژگی آن

گفتار اول: تعریف حقوق بشر

ویژگی های حقوق بشر

گفتار دوم: اصول حقوق بشر

اصل کرامت

اصل برابری و عدم تبعیض

اصل آزادی

گفتار سوم: دسته بندی حقوق بشر

حقوق مدنی

حقوق سیاسی

حقوق اقتصادی

حقوق اجتماعی

حقوق فرهنگی

حقوق همبستگی

گفتار چهارم: ویژگی نسل های حقوق بشر

فصل دوم

مفهوم صلح و ویژگی آن

گفتار اول: مفهوم صلح

محافظت:

محافظت از هسته حیاتی

همه ی افراد بشر:

تهدیدهای شایع:

گفتار دوم: انواع صلح

صلح منفی

صلح مثبت

گفتار سوم: بررسی تأثیر منفی نقض حقوق بشر بر روند صلح سازی افغانستان

نتیجه گیری:

ماخذ و منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی


خرید و دانلود | 12,000 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com